بازخوانی آثار معظم اله

صلح امام حسن علیه السلام به خاطر ایجاد آمادگی در سپاه

شب 15 رمضان - موبایل

در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام (که به معنی ترک موقّت جنگ برای سازماندهی و آماده نمودن لشکرش بود) وقتی که جریان به جایی کشید که امام حسن ناگزیر به مدینه رفت.
گروهی از سران مسلمان، که سخنگویشان پیرمرد شجاع و زنده دل «سلیمان بن صرد خزاعی» بود، به حضور امام حسن علیه السلام آمده و به صورت اعتراض گفتند:
« تعجب ما پایان نمی‌یابد از این که شما با معاویه، ‌بیعت کردید با این که چهل هزار جنگجو، طرفداری از شما می‌کرد، به علاوه به همین مقدار، فرزندان و پیروان آن‌ها از شیعیان شما در بصره هستند».
عده‌ای دیگر نیز همین گونه سخنان را به امام حسن علیه السلام گفتند و اضافه کردند که معاویه صلح نامه کذایی را نیز قبول ندارد و اعلام عمومی نموده که پایبند به شرایط صلح نیست، بنابراین باید، جنگ با معاویه را بار دیگر آغاز نمود.
امام حسن علیه السلام پس از دلجویی از آن‌ها فرمود: «این «صلح» را که من تا ابد قبول نکرده ام، بلکه آن را موقتاً تا فرا رسیدن وقتش (که آمادگی لشکر طرفدار امام باشد) محدود نموده‌ام».
بنابراین طبق پاسخ امام حسن علیه السلام، صلح آن حضرت با معاویه، به معنی آتش بس موقت برای آماده کردن سپاه اسلام بود، و این خود حاکی است که امامان حق، وقتی زمام امور حکومت اسلامی را به دست می‌گیرند که یاران آماده با تشکیلات مجهز داشته باشند، وگرنه طبیعی است که شکست خواهند خورد.
و در مورد دیگر امام حسن علیه السلام در پاسخ معترضین به صلح، فرمود:
«سوگند به خدا اگر یاوری داشتم کار به این جا نمی‌کشید که معاویه زمام امور را به دست گیرد، سوگند به خدا و رسولش یاد می‌کنم که خلافت بر بنی‌امیّه حرام است».
و نیز فرمود: «به خدا قسم، یاوری نداشتم، اگر یاور می‌داشتم، شب و روز با معاویه می‌جنگیدم، تا خداوند، میان من و او حکم کند، من اهل کوفه را آزمودم وشناختم، ایشان به درد من نمی‌خورند و به عهدشان وفا نمی‌کنند، و به کارشان اعتماد نمی‌توان نمود، زبانشان با من است و قلبشان با بنی‌امیّه...».
آمادگی رزمی و مرزداری در اسلام صفحه ۱۵۳-۱۵۴.