بایگانی سوالات شرعی

سوال
سلام علیکم مقدار کفاره غیر عمد چقدر است؟ و ایا پرداخت نقدی ان چه حکمی دارد؟

جواب

کفاره غیر عمد روزه در ازای هر روز 750 گرم طعام مانند گندم و جو و نان و برنج ... وامثال اینهاست. و پرداخت نقدی ان به دو شرط مانعی ندارد؛ اول: فقیر را وکیل کند تا از طرف وی طعام تهیه کند. دوم: اطمینان داشته باشد، در همان راه مصرف می شود.

سوال
با سلام.اگر فرد نتواند که خلط بینی خود را بیرون اندازد(یعنی خلط بیرون نیاید)و آنرا فرو ببرد روزه آن چه حکمی دارد؟

جواب

اگر وارد فضای دهان نشود و مستقیم از حلق پایین برود، مانعی ندارد و روزه صحیح است.

سوال
با عرض سلام نماز و روزه اساتید و دانشجویان در صورتیکه کمتر از ده روز در محل تحصیل و خوابگاه می مانند، به چه نحوه است؟

جواب

اساتید و دانشجویان، اگر در کمتر از ده روز حداقل یکبار بین وطن و دانشگاه رفت و امد داشته باشند و این وضعیت سه الی چهار ماه استمرار داشته باشد به استثنای سفر اول نماز شان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان نیز صحیح است.

سوال
با سلام و آرزوی توفیقات الهی برای آن مرجع تقلید استعمال عطر و ادکلن و بوییدن گل در ماه مبارک رمضان برای روزه داران چه حکمی دارد؟ همیشه موفق و منصور باشید

جواب

بوییدن گیاهان معطر برای روزه دار مکروه است ولی استعمال عطر مستحب و از فضائل روزه داری است.

سوال
سلام علیکم چت و یا گفت و گوی الکترونیکی با نا محرم چه حکمی دارد؟ و اگر در مورد مسائل اعتقادی و اجتماعی خود باشد چه حکمی دارد؟

جواب

چنانچه خوف وقوع در مفسده باشد جائز نیست.

سوال
آیا در زکات فطره می بایست حتماً هر فطریه را به یک نفر داد یا اینکه می شود یک فطریه را بین چند نفر تقسیم کرد

جواب

بنا بر احتیاط واجب نباید به فقیر کمتر از یک صاع اعطاء شود.

سوال
با سلام مستخدم یا کلفتی که در منزل کسی کار می کند و بعضی از روزها را در منزل خود و بعضی روزها در منزل صاحب کار غذا می خورد، فطریه او اگر شب عید فطر در منزل خودش باشد بر عهده خودش است یا صاحب کار؟ اگر در منزل صاحب کار باشد چطور؟

جواب

چنانچه از قبل از غروب افتاب شب عید فطر در منزل صاحب کار باشد و در ان شب نانخور وی باشد،زکات فطره اش به عهدۀ صاحب کار است.

سوال
با سلام آیا پدر می تواند به فرزند فقیر یا فرزند به پدر فقیر زکات فطره بدهد؟ آیا فقیر می تواند فطریه را خرج درمان نماید؟

جواب

اگر فقیر واجب النفقه انسان باشد مانند پدر یا مادر و یا اولاد نمی شود به وی زکات داد.

فقیر می تواند فطریه را در مایحتاج زندگی مصرف کند.

سوال
با سلام منظور از نانخور برای پرداخت زکات فطره چیست؟ آیا کسی که فقط به عنوان مهمان عادی در شب عید فطر به منزل کسی می رود، نانخور صاحب خانه محسوب می شود؟

جواب

چنانچه میمان قبل از غروب به منزل میزبان وارد شود و در همان میهمانی نانخور وی محسوب شود، زکوة فطره اش بر میزبان واجب است

سوال
آیا اعنکاف در مساجد محلی جایز است؟ و بفرمایید مسجد جامع کدام است؟

جواب

اعتکاف باید در مسجد جامع باشد، یعنی مسجدی که مورد رفت وامد همه باشد و اختصاص به گروه یا محل خاصی نداشته باشد و در غیر این موارد به قصد رجا مانعی ندارد.