بایگانی سوالات شرعی

سوال
خانمی دارای همسرو4فرزنددخترو 3 فرزندپسرکه یکی ارآنها قبلاً فوت شده ولی دارای فرزند وعیال است ازدنیا رفته است مالی به ارزش 100 میلیون تومان ازایشان باقی مانده لطفا" روش تقسیم رابفرمایید

جواب

در فرض سوال یک چهارم ماترک (25 میلیون) به همسر میت می رسد و مابقی (75 میلیون) به هشت قسمت تقسیم می شود و به هریک از فرزندان دختر یک سهم ( 9375000 تومان ) و به هریک از پسران دو سهم ( 1875000 تومان) می رسد و با وجود فرزندان میت نوبت به نوه های میت نمی رسد.

سوال
با سلام: جدیدا در بین خانمها اصطلاحی بزای آرایش مطرح شده به نام هاشور که کاری مشابه تاتوی ابرو میباشد، آیا از نظر شما این عمل صحیح میباشد؟ باتشکر.

جواب

در صورتیکه در معرض دید نا محرم نباشد و همچنین مانع رسیدن اب به مواضع وضو و غسل نباشد،مانعی ندارد. 

سوال
سلام علیکم:آیا به مبلغی که برای ثبت نام عمره مفرده چند سال نزد بانک میماند وسود مربوطه خمس تعلق میگیرد؟

جواب

اگر مبلغ مذکور از درامد کسب و حقوق همان سال باشد، که به حساب ریخته است، خمس ندارد و سود ان نیز از ارباح ان سالی است که ان را تحویل میگیرد و اگر تا اخر سال خمسی خود ان را در مخارج لازم مصرف کرد، خمس ندارد ولی اگر بعد از تحویل، به ان سال بگذرد باید خمس ان را بدهد. 

سوال
سلام علیکم.با آرزوی سلامتی برای شما.من از حق الناس شدیدامیترسم.شغلم دندانپزشکی است ودربعضی موارددرمعالجات ممکن است قصوری صورت بگیردکه منجربه ازدست رفتن دندان یاکم شدن عمر خدمت ارائه شده مثل ترمیم دندان شود ایادر این موارد اگر درشکست درمان بیمار مراجعه کند وشاکی نباشد واعتراضی یامطالبه حقی نکند آیا عامل بری الذمه میشود ؟

جواب

در فرض سوال اگر طبیب در مراحل معالجه کوتاهی و تقصیر داشته باشد ضامن است و باید رضایت بیمار را جلب کند.

سوال
ایا کسی که سید نیست می تواند به سادات فطره بدهد؟

جواب

کسی که سید نیست نمی تواند به سید فطره بدهد .

سوال
نظر حضرت عالی درباره نحوه مصرف زکوة فطره چیست؟

جواب

اگر زکوة فطره را به یکی از هشت مصرفی که برای زکوة مال گفته شده برسانند کافی است ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند .

سوال
فطریه مهمانی که بعد از ظهر و یا هنگام غروب عید فطر وارد منزل ما میشود به عهده کیست؟

جواب

فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود ، بر صاحب خانه واجب است اما فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد شده بر صاحبخانه واجب نیست اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کرده باشد  .

سوال
نظر حضرتعالی درباره دریافت زکات فطره ، صدقه و کفاره برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستی چیست؟

جواب

در صورتی که مردم مسلمان مطمئن باشند که زکوة فطره در راه تأمین مخارج مستحقین زکوة از قبیل ایتام بی سرپرست و معلولین مصرف می شود می توانند زکوة فطره خود را به سازمان بهزیستی بدهند .

سوال
سربازانی که در پادگان هستند یا دانشجویانی که در خوابگاه هستند فطریه آنها به عهده چه کسی است؟

جواب

در صورتی که نان خور پدر به حساب می آیند به عهده پدر است و اگر هزینه آنان به عهده اداره مربوطه باشد زکات فطره بر کسی واجب نیست .

سوال
حکم توهین و سب نسبت به ائمه علیهم السلام چیست؟

جواب

حرام است و ساب پیامبر گرامی اسلام  و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و الائمه علیهم السلام مرتد است.