دیدار با تنی چند از مبلغین هندی تبار شیعه در نایروبی

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی B صبح روز یکشنبه در دیدار با تنی چند از مبلغین هندی تبار شیعه در نایروبی به بررسی شماری از چالش های امروز جهان اسلام پرداخت.

4de24ce9a5c1c 1

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی B صبح روز یکشنبه در دیدار با تنی چند از مبلغین هندی تبار شیعه در نایروبی به بررسی شماری از چالش های امروز جهان اسلام پرداخت.

در این دیدار حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی B ضمن اشاره به گسترش فقر در غرب، این پدیده اجتماعی را ناشی از نظام نادرست اقتصادی و اشاعه فرهنگ رباخواری در کشورهای جهان عنوان کرد.

ایشان پرداخت خمس و وجوهات را در بین مسلمانان از عوامل رفع فقر در جوامع اسلامی دانسته و تأکید کردند انواع وام های اسلامی از جمله جعاله، به رفع مشکلات مالی از مسلمانان و کاهش فقر کمک کمک خواهد کرد.

ایشان در ادامه با اشاره به جایگاه یگانه زن در اسلام و با بیان اینکه زن از حیث ظرفیت، تفاوتی با مرد ندارد، فرمودند: اسلام بر حفظ حقوق و مواضع زنان اصرار می ورزد و در عرصه های سازندگی و حتی جهاد، جایگاهی ویژه برای زنان قائل است.

آیت الله العظمی نوری همدانی B ضمن برشمردن مواضع چالش های جوامع اسلامی، به مبلغین شیعه نایروبی وعده داد: ایران برای مواجهه با مشکلات جهان اسلام به ویژه آفریقا، پیوسته در کنار این کشورها خواهد بود.

ایشان از حرکت مردمی برای احیای حقوق مسلمانان تحت عنوان نهضت بیداری اسلامی استقبال کرد و افزودند: این نهضت تنها به کشورهای اسلامی نیز ختم نخواهد شد.