بیانه دفتر معظم‌له پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

معظم‌له هیچگاه از كاندیدای خاصی حمایت نكرده و همیشه ضمن بیان شاخصه‌های منتخب كه باید متعهد، متدین، انقلابی، دشمن‌ستیز و خدمتگزار باشد، برحضور حداكثری مردم در انتخابات تاكید نمودنده و هرگونه چاپ تصویر و دستخط معظم‌له به منزله حمایت ایشان ازكاندیدا نبوده، بلكه ملت عزیز با آگاهی و در نظرگرفتن شاخصه‌ها در انتخاب خود آزاد هستند.

Untitled-1

بسم الله الرحمن الرحیم

درپی سوال مكرر عده‌ای از متدینین مبنی بر حمایت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت بركاته از كاندیدای خاصی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به اطلاع میرساند:

معظم‌له هیچگاه از كاندیدای خاصی حمایت نكرده و همیشه ضمن بیان شاخصه‌های منتخب كه باید متعهد، متدین، انقلابی، دشمن‌ستیز و خدمتگزار باشد، برحضور حداكثری مردم در انتخابات تاكید نمودنده و هرگونه چاپ تصویر و دستخط معظم‌له به منزله حمایت ایشان ازكاندیدا نبوده، بلكه ملت عزیز با آگاهی و در نظرگرفتن شاخصه‌ها در انتخاب خود آزاد هستند.

دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی دامت بركاته