بیانیه دفتر معظم له پیرامون بیانیه مشترك

باتوجه به انتشارمطلبی پیرامون توصیه مراجع معظم تقلید که بعنوان بیانیه مشترك منتشرگردید به اطلاع میرساند ضمن تكذیب این بیانیه، كلیه اخبارحضرت ایت الله العظمی نوری همدانی دامت بركاته فقط از طریق پایگاه اطلاع رسانی این مرجع عالیقدر منتشرخواهد شد.

photo_2020-02-23_11-32-34

بسم الله الرحمن الرحیم

باتوجه به انتشارمطلبی پیرامون توصیه مراجع معظم تقلید که بعنوان بیانیه مشترك منتشر گردید به اطلاع میرساند ضمن تكذیب این بیانیه، كلیه اخبارحضرت ایت الله العظمی نوری همدانی دامت بركاته فقط از طریق پایگاه اطلاع رسانی این مرجع عالیقدر منتشرخواهد شد.

دفترحضرت ایت الله العظمی نوری همدانی دامت بركاته