پیام تسلیت حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی دامت برکاته در پی در گذشت حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی فیض قمی رحمت الله علیه.

این روحانی متعهد و متدین ازخاندان فقاهت و مرجعیت بوده و سالیان متمادی امامت مسجد امام حسن عسگری علیه السلام را عهددار بود و به ارشاد مومنین می پرداخت.

a51f9fd7-fcd2-47a7-ad67-f65058425266

پیام تسلیت حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی دامت برکاته در پی در گذشت حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی فیض قمی رحمت الله علیه.

در پی در گذشت حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی فیض قمی رحمت الله علیه مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی دامت برکاته پیامی تسلیتی را صادر نمودند.

متن پیام معظم له به این شرح است.


بسم الله الرحمن الرحیم


خبرارتحال عالم خدمتگزار آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فیض قمی رحمت الله علیه موجب تأسف و تأثرگردید.
این روحانی متعهد و متدین ازخاندان فقاهت و مرجعیت بوده و سالیان متمادی امامت مسجد امام حسن عسگری علیه السلام را عهددار بود و به ارشاد مومنین می پرداخت.
این عالم وارسته سالیانی قبول زحمت می فرمودند و در ایام حج به عنوان عضو بعثه اینجانب حضور می یافت.
تدین و تواضع از خصائص برجسته ایشان بوده است.
درگذشت این عالم عالیقدر را به خاندان مكرم آیت الله العظمی میرزا محمد فیض قمی رحمت الله علیه و ارادتمندان آن مرحوم خصوصأ آقازادگان مكرم تسلیت عرض نموده و علومقام برای آن فقید سعیدمسئلت می كنم.

حسین نوری همدانی
٢٤ فروردین٩٩
١٨شعبان المعظم١٤٤١