پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی مدالظله العالی بمناسبت عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی

هر گونه مشروعیت دادن و همکاری با رژیم غاصب اسرائیل همکاری مستقیم با جنایت و آدمکشی آنها محسوب می گردد.عادی سازی روابط با اسرائیل از سوی کشور امارات و یا هر حکومت دیگر یعنی تایید بردگی و ذلت آن کشور.

5b32085568032

پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی مدالظله العالی بمناسبت عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی:
هر گونه مشروعیت دادن و همکاری با رژیم غاصب اسرائیل همکاری مستقیم با جنایت و آدمکشی آنها محسوب می گردد.
عادی سازی روابط با اسرائیل از سوی کشور امارات و یا هر حکومت دیگر یعنی تایید بردگی و ذلت آن کشور.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
این روزها بار دیگر سران کفر بر آن شدند تا نقاب جدیدی را با دستان پلید بعضی از کشورهای عربی به صورت رژیم نامشروع صهیونیستی بگذارند .
عدم مشروعیت این رژیم جلاد و کودک کش برای همگان روشن و واضح می باشد و هر گونه مشروعیت دادن و همکاری و کمک به این رژیم غاصب، همکاری مستقیم با جنایت و آدمکشی آنها محسوب می گردد که ما به شدت آن را محکوم می کنیم و امضاء هر گونه سند عادی سازی روابط با اسرائیل از سوی کشور امارات و یا هر حکومت دیگر یعنی تایید بردگی و ذلت آن کشور. همگان خصوصاً کشورهای عربی بدانند که این رژیم به زودی با عنایت خداوند متعال و همبستگی همه آزادیخواهان بویژه جبهه مقاوت محو خواهد شد و قدس شریف و تمامی مناطق غصب شده به ملتهای خود باز خواهند گشت انشاءالله.
حسین نوری همدانی
26 مرداد 1399