استفتاء عده ای از متدیین از معظم له درباره مسأله قره باغ آذربایجان

قره باغ جزء جهان اسلام است و باید به کشور اسلامی برگردد.

3C78F880-8315-46A1-8D61-3E52B353BF2A

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته در پاسخ به سئوال عده ای از متدینین آذربایجان اینچنین فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب با آشنایی كه ازمنطقه آذربایجان دارم و در سفری توفیق دیداربخشی از اهالی آنجا را داشته ام و در همان سفر هم عرض كردم كه قره باغ جزء جهان اسلام است و باید به كشوراسلامی برگردد.

با روحیه انقلابی كه شیعیان آن مرز و بوم دارد باید آزاد گردد و دشمنان هم بدانندكه به فكرتفرقه بین دو ملت ایران و آذربایجان نباشند و ما در كنار شیعیان آن منطقه هستیم و معتقدیم باید خواسته های آنها عملی شود.

19مهرماه 1399

حسین نوری همدانی