پیام معظم له درپی كشتار مظلومانه عده ای از مسلمان پاكستان بدست افراد افراطی و تكفیری

لازم است مسئولان پاكستان و مجامع بین المللی و حقوق بشری ضمن محكوم كردن این عمل وحشیانه با عاملان این جنایت برخورد و جلوی تكرار آن را بگیرند.

aghg-4

پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی مدظله العالی درپی كشتار مظلومانه عده ای از مسلمان پاكستان بدست افراد افراطی و تكفیری
بسم الله الرحمن الرحیم
كشتار مظلومانه عده ای از مسلمان پاكستان توسط افراد افراطی و تكفیری موجب تأسف و تأثر گردید.
لازم است مسئولان پاكستان و مجامع بین المللی و حقوق بشری ضمن محكوم كردن این عمل وحشیانه با عاملان این جنایت برخورد و جلوی تكرار آن را بگیرند.
اینجانب ضمن محكوم كردن این كشتار، همدردی خود را با ملّت مسلمان پاكستان اعلام می دارم.
قم مقدسه
20دی ماه 1399
حسین نوری همدانی