میزان زکات فطره

معظم له قوت غالب را ملاک ندانسته و پرداخت سه کیلوگرم از هر کدام از خوراکیهای که در رساله عملیه بعنوان زکات فطره ذکر شده است؛ همانند برنج یا گندم و یا قیمت آن را برای هر فرد کافی می دانند.

156365603

میزان زکات فطره طبق نظر مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی دامت برکاته

بسم الله الرحمن الرحیم


با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین و مومنات میزان زکات فطره طبق نظرمرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی دامت برکاته به شرح ذیل می باشد.

طبق نظر معظم له میزان زکات فطره ماه مبارک رمضان ١۴۴٢، برای هر نفر، یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا برنج و یا اجناسی كه در رساله عملیه ذكر گردید می باشد. مکلّف می‌تواند پول یکى از اینها را طبق قیمتى که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به فقیر بپردازد.
معظم له قوت غالب را ملاک ندانسته و پرداخت سه کیلوگرم از هر کدام از خوراکیهای که در رساله عملیه بعنوان زکات فطره ذکر شده است؛ همانند برنج یا گندم و یا قیمت آن را برای هر فرد کافی می دانند.
با توجه به اینكه قیمت هر کیلو گندم در بعضى مناطق نزدیک به هفت ( 7) هزار تومان ، و قیمت هر کیلو برنج متعارف تقریباً بیست و پنج (25) هزار تومان می باشد ، فطریه هر نفر به حساب گندم تقریباً بیست( 20) هزار تومان و به حساب برنج هفتاد و پنج (75) هزار تومان می باشد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت بركاته