پیام معظم‌له درپی حادثه تروریستی افغانستان

بی شك سازمانهایی كه بنام حقوق بشر فعالیت می كنند و سران كشورهای استكباری و وابستگان منطقه ای آنان به سكوت مرگبار خود ادامه خواهند داد، اما لازم است امت اسلامی و هر انسان آزادیخواه در هر كجای از جهان این جنایت را محكوم نموده و عاملان و حامیان این فاجعه اسفناك را به مجازات عمل خویش برسانند.

5c15d21b17502

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ مَنْ‌ قُتِلَ‌ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ‌ سُلْطَاناً
درماه رحمت و مغفرت رمضان المبارك خبر حادثه تروریستی در كشور افغانستان و به خاك و خون كشیده شدن عده ای از كودكان و مردم بی گناه این كشور مایه تأسف و تأثر عمیق گردید.
بی شك سازمانهایی كه بنام حقوق بشر فعالیت می كنند و سران كشورهای استكباری و وابستگان منطقه ای آنان به سكوت مرگبار خود ادامه خواهند داد، اما لازم است امت اسلامی و هر انسان آزادیخواه در هر كجای از جهان این جنایت را محكوم نموده و عاملان و حامیان این فاجعه اسفناك را به مجازات عمل خویش برسانند.
اینجانب ضمن محكوم كردن این واقعه تروریستی، تسلیت و همدردی خود را با ملت افغانستان و خانواده این شهدای مظلوم اعلام می دارم و از خداوند سبحان برای آن شهدای عزیز علو درجات را مسئلت می نمایم.
حسین نوری همدانی
قم المقدسه
بیست وهفتم رمضان المبارك ١٤٤٢