پیام معظم له درپی آتش زدن قرآن کریم

بی شک این اقدام سبک سرانه با پشتیبانی اندیشکده های صهیونیستی و آمریکایی در راستای اسلام هراسی صورت گرفته لازم است مسلمانان جهان با اتحاد و همبستگی در مقابل این نقشه شوم ایستادگی نمایند.

5b6be1c79ff52

بسم اللّه الرحمن الرحیم
اقدام شرم آور اهانت به ساحت به مقدس قرآن کریم موجب تألم خاطر همه انسانهای آزاده گردید.
بی شک این اقدام سبک سرانه با پشتیبانی اندیشکده های صهیونیستی و آمریکایی در راستای اسلام هراسی صورت گرفته لازم است مسلمانان جهان با اتحاد و همبستگی در مقابل این نقشه شوم ایستادگی نمایند.
اینجانب ضمن محکوم کردن این حادثه اسفناک، از سران کشورهای اسلامی و سازمان‌های بین المللی در خواست می‌کنم نسبت به این موضوع واکنش جدی داشته و مانع از تکرار این قبیل جریانات شوند.
حسین نوری همدانی
١٥شهریور١٣٩٩
١٦محرم الحرام ١٤٤٢