دسته بندی ها: اخبار

تکذیبیه اخبار منتشر شده از سوی شبکه های معاند و دشمنان نظام

takzibiyeh

بی تردید اینگونه اخبار كذب از سوی شبكه های معاند و دشمنان نظام و انقلاب و روحانیت خصوصاً مرجعیت شیعه و مردم چه شیعه و چه برادران اهل سنت می باشد تا بتوانند از این مسیر به وحدت حاكم در بین شیعه و سنی ضربه واردكنند....