دسته بندی ها: دیدارها

برنامه های آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد

5c80ec0261df9 1

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش باید برنامه های بنیادین برای تربیت نسل جدید داشته باشد، گفتند: برنامه های آموزش و پرورش نباید برگرفته از مبانی تمدن غرب باشد....